Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı Sinan KAVAS

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel tiksinti bozukluğu; cinsel tiksinti bozukluğunun halihazırdaki nedeni, hastanın mantık dışı cinsel korkuları ve cinsellikten duyduğu iğrentidir. Fobik semptomu sürdüren, kişinin korkulan ve iğrendiren cinsel durumlardan kaçınma konusundaki zorlayıcı dürtüsüdür. Bu dürtü, kadın veya erkek o kişinin olumlu ve düzeltici cinsel deneyimlere açık olmasını engeller.