Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı Sinan KAVAS

Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü

Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü

Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü; uzun vadede bireyi hem psikolojik hem fizyolojik olarak etkileyen stres insanlık tarihi boyunca var olmaktadır. Hayatın değişen şartlarına uyum sağlamak, bilişsel esneklik kazanmak, bireyin kendi benliğini ve hayatın yeniliklerini kabul etmesi bireyin stresle mücadelesinde önemli birer adım olmaktadır. Ancak bireysel bütünlüğü bozan stres durumlarında uzmanların bireyin dinamik yapılarını incelemesi ve bireye uygun olan terapi yöntemlerine başlaması gerekmektedir. 

İncinme, engellenme, tehdit edilme gibi bireyi zorlayan çeşitli durumlarda ortaya çıkan öfke tıpkı mutluluk, hoşlanma, korkma gibi temel duygularımızdan biridir. Ancak öfke genellikle diğer duygulardan daha olumsuz algılanılmaktadır, öfkeyi ortaya koyma biçimlerimiz olumsuzdur. Öfkeyi doğru biçimde ortaya koymak için öncelikle onu tanımak ve bastırmamak gerekmektedir. Bu duyguyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak için çevre değişikliğine gidilmesi, mizahın daha sık kullanılması, gevşeme ve nefes egzersizleri gibi yöntemlerin daha sıklıkla tercih edilmesi gerekmektedir.